Ustni izpit lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni izpit iz predmeta. Pisni izpit se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi testi (kolokviji), ki se izvajajo znotraj semestra, če to učni načrt predmeta predvideva.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u, saj brez odprte prijave ni možno zaključiti ocene pri predmetu. To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok pred datumom, ko želi opravljati pisni in ustni izpit, ali le ustni izpit, če je pisni izpit opravil z delnimi pisnimi testi.

PO PRAVILNIKU O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA UM JE VSAK ŠTUDENT DOLŽAN (USTNI) IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 14 DNEH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u

Na ustni izpit se lahko prijavite tako, da mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, jaz pa vam rezerviram prost termin (termini bodo objavljeni v tednu pred začetkom izpitnega obdobja). Predvideni termini za ustni izpit so navedeni pri obvestilu za posamezen predmet (glej obvestila spodaj).

POZOR! Razpisani roki za ustni izpit ne veljajo za KOMISIJSKE IZPITE. Ti roki bodo določeni naknadno po dogovoru s komisijo. O terminu komisijskega ustnega izpita (datum in ura) boste obveščeni na vaš študentski e-mail naslov @student.um.si.

Accessibility