Rezultat izpita pri predmetu Osnove računalništva z dne 5. 7. 2017 so:

N1014370  db 7 (pisni izpit 50 %, teorija 62%, vaje 9)

Accessibility