Rezultati izpita pri predmetu Računalniški praktikum z dne 28. 8. 2017 so:

N1013643  pisni izpit: 68%,  končna ocena (vključuje teoretični del izpita: 57% in vaje: 55%) je db 7

 

Accessibility