Zagovor magistrskega dela z naslovom »p – grupe«, ki ga je oddala Urška Bezjak, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna matematika, bo v ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 9. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Mateja Grašič, mentorica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility