Zagovor magistrskega dela z naslovom »Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja«, ki ga je oddala Sara Čoh, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 8. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru 0/85 pred komisijo:
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Sebastijan Pungračič, somentor,
izr. prof. dr. Iztok Banič, član.

Accessibility