Zagovor magistrskega dela z naslovom»Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli«, ki ga je oddala Alenka Horvat, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika in Madžarski jezik s književnostjo, bo v petek, 29. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
red. prof. dr. Uroš Milutinović,  mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, somentor, član.

Accessibility