Zagovor magistrskega dela z naslovom »Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja«, ki ga je oddala Barbara Arcet, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 15. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,pred komisijo:
red. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
izr. prof. dr. Matej Mencinger, mentor,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, somentor.

Accessibility