Zagovor magistrskega dela z naslovom »Diskriminantna analiza«, ki ga je oddala Dragana Nikolić, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 12. uri v prostoru P2, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Mateja Grašič, predsednica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
izr. prof. dr. Drago Bokal, član.

Accessibility