Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Stohastično modeliranje obrestnih mer«, kandidatke Ines Štampar, bo 23. 10. 2020 ob 13:00  v predavalnici 0/80, pred komisijo: dr. Iztok Banič, predsednik, dr. Marko Jakovac, mentor, Mihael Pisanec, somentor, dr. Tanja Dravec,...