Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli«, kandidatke Marjete Capl, bo 21. 2. 2020 ob 9.00 uri v predavalnici P1, pred komisijo: dr. Mateja Grašič, predsednica, dr. Alenka Lipovec, mentorica, Jasmina Ferme,...