Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk«, kandidatke Maje Rebernišek, bo v torek, 20. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo: dr. Dominik Benkovič, predsednik, dr. Marko Jakovac,...