Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematični modeli izrabe časa kot orodje za preučevanje antropologije časa«, kandidatke Špele Tertinek, bo 29. 9. 2021 ob 11:00 (prostor naknadno) pred komisijo: dr. Alenka Lipovec, predsednica, dr. Drago Bokal, mentor, dr....

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin«, kandidata Jaše Dimiča, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo: dr. Tanja Dravec, predsednica, dr. Marko Jakovac,...