Doktorsko disertacijo z naslovom »Strukturne lastnosti resonančnih grafov tubulenov in fulerenov« bo zagovarjal Niko Tratnik, mag. mat., v petek, 22. decembra 2017, ob 13.30 v veliki sejni sobi. Zagovor bo potekal pred komisijo v sestavi:
1. red. prof. dr. Sandi Klavžar, predsednik,
2. izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
3. izr. prof. dr. Riste Škrekovski, član,
4. red. prof. dr. Damir Vukičević, član,
5. red. prof. dr. Tomislav Došlić, član.

Accessibility