Zagovor magistrskega dela z naslovom »Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov«, kandidatke Doroteje Štunf, bo v četrtek, 4. 1. 2018, ob 12.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
doc. dr. Matevž Črepnjak, član.

Accessibility