V ponedeljek, 8. 1. 2018, ob 16:30 uri bo v predavalnici P1 predavanje z naslovom Konstrukcija večlične funkcije, za katero velja, da je njen graf homeomorfen inverzni limiti s to vezno funkcijo. Predaval bo Boštjan Lemež.

Accessibility