V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 17. 1. 2018, ob 15:00, v predavalnici P1, predavanje z naslovom Metode za dokazovanje integrabilnosti ravninskih polinomskih sistemov NDE. Predavala bo Maja Žulj.

Accessibility