Na Univerzi v Mariboru so 31.1.2018 slavnostno podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom in uspehi pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Vrhunec slovesnosti je bila podelitev naziva “častni doktor, za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda”, ki ga je prejel prof. emer. dr. Wilfried Imrich z Montanuniversität Leoben, Avstrija. Prof. Imrich je prejel naziv na predlog Fakultete za naravoslovje in matematiko, saj je njegova kariera zelo tesno prepletena z matematiki na FNM in tudi z matematiki z več drugih fakultet Univerze v Mariboru.

Accessibility