Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kam postaviti oznako večkotnika?«, kandidata Aljaža Božiča, bo v četrtek, 22. 2. 2018, ob 15.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Accessibility