V spodnji tabeli so vsi vmesni rezultati in končna ocena pri predmetu Osnove računalništva.

Vpisna št. ID študenta Povprečje teorija Pisni izpit Vaje Končna ocena
N1014448 1002318785 66 50 7 7
N1015043 1002335345 74 79 7 8
N1015513 1002342864 66 63 7 7
N1015829 1002294495 83 72 8 8
N1014705 1002331528 81 65 8 8
N1014493 1002320640 86 74 10 9
Accessibility