Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila«, kandidatke Katje Gajzler, bo v torek, 20. 3. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Mihael Pisanec, somentor – član,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility