Prvi test pri predmetu Analiza I bo 26. 4. 2018 ob 14:00 v predavalnici 0.4.

Za pristop k testu je potrebna prijava na Moodlu (https://estudij.um.si/; prijave po e-pošti se ne upoštevajo). Brez prijave ne bo možno pisati testa. Prijave so možne od 26. 3. 2018 do vključno 25. 4. 2018. V primeru tehničnih težav z Moodlom se obrnite na Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM) oziroma na Referat FNM.

Accessibility