Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vključevanje medijske pismenosti v pouk matematike v osnovni šoli«, kandidatke Mance Kampl, bo 16. 6. 2023 ob 8:00 v 0.85 pred komisijo: dr. Dominik Benkovič, predsednik, dr. Igor Pesek, mentor, Matej Lozar, somentor, dr. Alenka...
Accessibility