Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo«, kandidatke Valentine Pernek, bo v torek, 3. 4. 2018, ob 16.00 v prostoru 0/103, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Samo Selan, somentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility