Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razredi konjugiranih elementov v nekaterih klasičnih linearnih grupah«, kandidatke Danijele Stojko, bo v torek, 8. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Dušan Pagon, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Accessibility