Rezultat pisnega izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 24. 4. 2018 je:

N1008959  54%

Za opravljen izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Accessibility