Zagovor magistrskega dela z naslovom »Normirana polja«, kandidatke Špele Čebul, bo v torek, 15. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility