Zagovor magistrskega dela z naslovom »Končna polja«, kandidatke Alenke Vok, bo v torek, 22. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility