Zagovor magistrskega dela z naslovom »Računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa z združevanjem Θ*-razredov«, kandidata Simona Brezovnika, bo v sredo, 30. 5. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
dr. Niko Tratnik, somentor – član.

Accessibility