Tretji test teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve (snov do vključno poglavja JavaScript, jQuery) bomo pisali v sredo, 9. 5. 2018, v času predavanj.

Accessibility