Rezultati prvih treh testov teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve so v spodnji tabeli. Največje možno število točk za prvi test je bilo 50, za drugi test 30, za tretji test 30.

Vpisna Teorija 1 (od 50) Teorija 2 (od 30) Teorija 3 (od 30)
N1012383 42 27 28
N1008546 38 15 8
N1012916 44 27 22
N1013157 25 0 25
N1012613 35 27 30
N1010396 31 14 13
N1012378 39 22 25
Accessibility