V ponedeljek, 21. 5. 2018, ob 16:30 uri bo v predavalnici P1 predavanje z naslovom Kvocientne preslikave in inverzne limite 2. Predavala bo Tina Sovič.

Accessibility