Končni rezultati testov teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve so v spodnji tabeli. Za opravljeno sprotno obveznost testi teorije je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Vpisna SKUPAJ
(max. 145)
SKUPAJ %
N1012383 126 86,90%
N1008546 83 57,24%
N1012916 115 79,31%
N1013157 89 61,38%
N1012613 125 86,21%
N1010396 73 50,34%
N1012378 100 68,97%
Accessibility