Rezultati popravljanja ocen sprotne obveznosti – teorija pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki in Osnove programiranja v diskretni matematiki so:

N2002163 – ni opravljeno
N2003777 – ni opravljeno
N2003272 – opravljeno

Accessibility