Rezultati izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 2. 7. 2018 so naslednji:

1002275482   16%
1002304016   76% – končna ocena z vajami in teorijo: pdb 8
1002203074   50% – končna ocena z vajami in teorijo: zd 6
1002155967   36%

Za opravljen izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Accessibility