Zagovor magistrskega dela z naslovom »Sestavljen Poissonov model«, kandidata Jerneja Šuligoja, bo v torek, 21. 8. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility