Zagovor magistrskega dela z naslovom »Statistika v osnovni in srednji šoli«, kandidatke Ane Tement, bo v torek, 21. 8. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Samo Repolusk, somentor, član,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility