Zagovor magistrskega dela z naslovom »Faktorizacija naravnih števil z binarnimi kvadratnimi formami«, kandidata Alena Kušeka, bo v četrtek, 23. 8. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Iztok Peterin, član.

Accessibility