Rezultati izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 28. 8. 2018 so:

N1013708/1002279518 db 7 (končna ocena vključuje teste teorije in oceno vaj, pisni izpit: 54 %)
N1009846/1002160944 zd 6 (končna ocena vključuje teste teorije in oceno vaj, pisni izpit 57 %)
N1013434/1002275482 ni opravljeno ( pisni izpit: 16 %)
N1013395/1002275687 ni opravljeno ( pisni izpit: 27 %)
N1009552/1002155967 ni opravljeno ( pisni izpit: 35 %)

Za opravljeni pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50 %. Ogledi so na voljo po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Accessibility