Zagovor magistrskega dela z naslovom »Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver«, kandidata Vegi Kalamar Alena, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Janez Povh, somentor,
dr. Blaž Zmazek, član.

Accessibility