Zagovor magistrskega dela z naslovom »Harmonično barvanje dreves«, kandidata Luke Žnidariča, bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility