Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu«, kandidatke Tadeje Gašparič, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Accessibility