Zagovor magistrskega dela z naslovom »Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu«, kandidatke Maje Šket, bo v torek, 13. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility