Doktorsko disertacijo z naslovom »Nekateri rezultati o povezanosti in neodvisnih množicah v produktih grafov« bo zagovarjala mag. Tjaša Paj Erker, prof. mat., v sredo, 14. novembra 2018, ob 13.15 v veliki sejni sobi.

Accessibility