Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kvantno računalništvo in Groverjev algoritem«, kandidatke Tinkare Marčec, bo v petek, 14. 12. 2018, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Amor Chowdhury, somentor – član,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility