Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kombinatorična teorija iger«, kandidata Nejca Babiča, bo v petek, 21. 12. 2018, ob 11.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility