Na željo študentov bomo spodaj najavljeni test pisali v torek, 8. 1. 2019 ob 13:45 v učilnici 01/20. Hkrati najavljam, da bo tretji test dne 22. 1. 2019.

Drugi test teorije (sprotna obveznost) pri predmetu Osnove računalništva za študente študijskega programa Predmetni učitelj (usmeritev Izobraževalna matematika) bomo pisali v torek, 18. 12. 2018, ob 14:00 v predavalnici 01/20. V poštev pride vsa snov do vključno s poglavjem Polja v C++.

Accessibility