V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 9. 1. 2019, ob 15.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Ohranjevalci relacij ekvivalence, 1. del. Predavala bo Gordana Radić.