V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 16. 1. 2019, ob 15.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Metoda napihovanja za dokazovanje integrabilnosti ravninskih polinomskih sistemov diferencialnih enačb. Predavala bo doc. Brigita Ferčec.

Accessibility