Doktorsko disertacijo z naslovom »Posplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite« bo zagovarjala Tjaša Lunder, univ. dipl. mat., v ponedeljek, 4. februarja 2019, ob 12. uri v sejni sobi fakultete.

Povezava

Accessibility