Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Tjaša Lunder.

Naslov doktorske disertacije je Posplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite. Zagovor disertacije je potekal v slovenskem jeziku. Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Baniča, komisijo pa so poleg mentorja sestavljali še somentor red. prof. dr. Uroš Milutinović, red. prof. dr. Blaž Zmazek, doc. dr. Matevž Črepnjak, izr. prof. dr. Aleš Vavpetič in izr. prof. dr. Zvonko Iljazević.

V disertaciji je uspešno rešen problem izbire definicije posplošenih markovskih funkcij in definicije enakosti vzorcev dveh takšnih funkcij, ki omogoča, da se za ta razred večličnih preslikav dokaže izrek o homeomorfnosti posplošenih inverznih limit inverznega zaporedja s posplošenimi markovskimi veznimi funkcijami, ki imajo paroma enak vzorec.

Tako pri markovskih preslikavah kot pri posplošenih markovskih preslikavah so particije končne množice. V disertaciji je pokazano, da je možna tudi nadaljnja posplošitev, pri kateri so particije števno neskončne. Na ta način so vpeljalne števno markovske funkcije ter enakost vzorcev dveh števno markovskih funkcij. Tudi ti dve definiciji sta bili ustvarjeni tako, da sta omogočili dokaz izreka o homeomorfnosti posplošenih inverznih limit v primeru, kadar so vezne preslikave števno markovske funkcije z enakimi vzorci. Izrek je dokazan brez predpostavke o surjektivnosti veznih funkcij.

To je petdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Accessibility