Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov«, kandidatke Lee Podpečan, bo v torek, 12. 2. 2019, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Tanja Goloranc, članica.

Accessibility