Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekatere lastnosti posplošenih grafov Sierpińskega«, kandidatke Teje Bezgovšek, bo v torek, 26. 2. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility