Zagovor magistrskega dela z naslovom »Množice točk in vozlišč v splošni legi«, kandidatke Barbare Gašparič, bo v ponedeljek, 4. 3. 2019, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Tanja Gologranc, predsednica,
dr. Sandi Klavžar, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Accessibility